Takip Edin

 Paylaş

Sonsuz Ödüllerimiz

- Pastör Güçlü Erman

Kutsal Kitap sadık imanlıya sonsuzluk için bir çok vaatler verir. Yeniden doğmuş, İsa’nın kanıyla yıkanmış, ve sonuna kadar dayanarak kutsal çağrısını yerine getiren imanlı Rab İsa Mesih’in kendisi tarafından sonsuzlukta ödüllendirilecektir. Gerçek ve tövbekâr imanlılar günahları için yargılanmayacaklar, ama yeryüzünde yaptıkları işler için yargılanacaklardır. Tanrı’nın bize verdiği şeylerle neler yaptığımız hakkında hesap vermek zorundayız (Romalılar 14:10; 2. Korintliler 5:10).

Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum. — Galatyalılar 2:20

Biz benliksel yaşama ve yaşamdan bencilce isteyebileceklerimize öldük. İsa Mesih’in kanıyla ölümden yaşama geçtik (1. Yuhanna 3:14). Bize yeni bir yaşam ve yeni bir fırsat verdi. Bu yaşamı O’nu yüceltmek için kullanmalıyız; çünkü bizim değil, O’nundur.

Bir gün, Rabbimiz ve Kralımızın önünde durup şu sözleri işiteceğiz, “Aferin, iyi ve güvenilir köle! Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!” (Matta 25:23)

Kutsal Kitap yargının kiliseyle başlayacağını açıkça söylüyor (1. Petrus 4:17). Rab İsa Mesih’in Kilisesi yeryüzüne gelecek Büyük Gazap’tan önce göğe alınacaktır. Dünya tanrısızlığı ve isyankârlığı için yargılanırken (2. Petrus 2:9), Sadık Kilise cennette ödüllendirilecektir. Herkes Tanrı’nın yüceliği ve yeryüzünde Tanrı’nın Egemenliğinin ilerlemesi için yaptığı işlerin ödülünü alacaktır (Matta 16:27).

Biz ödülümüz olarak sonsuz yücelikle taçlandırılalım diye, Rabbimiz ve Kralımız İsa bizler için başına dikenli bir tacı aldı. Kutsal Kitap cennette imanlılara verilecek değişik taçlardan bahseder:

¨Çürümeyecek Taç (1. Korintliler 9:25)

¨Doğruluk Tacı (2. Timoteos 4:8)

¨Yaşam Tacı (Yakup 1:12; Vahiy 2:10)

¨Yücelik Tacı (1. Petrus 5:4)

Galip gelene şunları vaat ediyor:  ruhsal yiyecek (Vahiy 2:7), yeni bir ad (Vahiy 2:17), yetki (Vahiy 2:26), beyaz giyisiler (doğruluk kaftanı) (Vahiy 3:5), Tanrı’nın Tapınağı’nda sütun olma (Vahiy 3:12), tahtına oturma hakkı (Vahiy 3:21; 12:11), sonsuz  miras (Vahiy 21:7).

İsa kilisesine şöyle diyor. “Tez geliyorum! Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl.” (Vahiy 3:11)

Bir gün Tanrı’nın tahtının önünde duracağız. Herbirimiz teker teker onurlandırılmak üzere öne çağrılacağız. Bizlere taçlar verecek. Sonra bizler taçlarımızı İsa’nın ayaklarının dibine koyarak O’na tapınacağız (Vahiy 4:10), çünkü O bütün taçlarla taçlandırılmaya layıktır. O tüm yüceliğe ve onura layıktır. Bizlerse sadece O’nun lütfu sayesinde Kurtulanlar arasında bulunma ayrıcalığına sahibiz.

Paylaş