Takip Edin

 Paylaş

Kutsal Ruh Neler Yapar?

- Pastör Güçlü Erman

1.Kutsal Ruh yardımcımızdır:

Ama Baba’nın benim adımla [benim yerime, beni temsil etmek ve benim tarafıma eylem göstermek için] göndereceği Yardımcı (Teselli Edici, Öğütçü, Aracı, Savunucu, Güçlendirici, Yandaş), Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak (hafızanıza geri getirecek). — Yuhanna 14:26 (Genişletilmiş Kutsal Kitap)

Umutsuzluk, cesaret kırıklığı, veya depresyon içinde yaşamak zorunda değiliz. Her gün, içimizde yaşayan bir arkadaş ve teselli eden Tanrı’nın Ruhu’na sahibiz.

2.Kutsal Ruh dua ortağımızdır:

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. — Romalılar 8:26-27 (KK)

3.Kutsal Ruh öğretmenimizdir. Bize, Tanrı Sözü hakkında anlayış ve vahiy verir.

Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini [derinden ve yakından] tanımanız için size bilgelik [ruhunu] ve vahiy [sırlar ve gizli şeylerde aydınlatan] ruhunu versin diye [her zaman] dua ediyorum. — Efesliler 1:17 (Genişletilmiş KK)

Size gelince, O’ndan aldığınız mesh (kutsal atanma, meshedilme) sizde [temmelli] kalır. [Bundan dolayı] Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size [O’nun meshinin] öğrettiği gibi, [O’nda köklenin ve O’na bağlanın] Mesih’te (asla bırakmadan, temmelli kalarak) yaşayın. — 1. Yuhanna 2:27 (Genişletilmiş KK)

4.Kutsal Ruh, bizi uyarır ve her türlü tehlike ve zarardan korur. Bu, kazaları, felaketleri, aldatıcı insanları ve diğer tehlikeleri içerir. O’nun koruması sadece bizim hayatlarımızı değil, ailemizi ve çocuklarımızı da kapsar.

5.Kutsal Ruh, bize buyruk verir.

Bunlar Rab’be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: “Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.” — Elçilerin İşleri 13:2 (KK)

Tanrı’nın son günlerdeki ruhsal askerleriyiz, bu nedenle Tanrı’nın hizmeti için Kutsal Ruh’tan buyruklar bekleyebiliriz.

6.Kutsal Ruh, bizi yönlendirir ve bize rehberlik eder.

Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. — Romalılar 8:14 (KK)

Kutsal Ruh’un, Tanrı sözünü Asya İli’nde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus’la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın Ruhu onlara izin vermedi. — Elçilerin İşleri 16:6-7 (KK)

Paylaş