Takip Edin

 Paylaş

Aklın Yenilenmesi

- Pastör Güçlü Erman

Anahtar Ayet:  Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. — Romalılar 12:2

Anahtar Gerçek:  Aklımıza egemen olarak hayatımıza egemen olabiliriz.

Akıl savaş sahasıdır:

Aklımızla düşünürüz, öğreniriz, hayal kurarız, ve anlarız. Aklımızın mantık yürütme, tasarlama, ve karar verme gücü vardır. Aklımız eylemlerimizi belirler — nasıl yaşadığımızı, nasıl davrandığımızı, ve nasıl haraket ettiğimizi belirler.

Aklımızı kötü ruhlardan kaynaklanan “akli tutsaklıklar”dan özgür kılmalıyız, ve Tanrı’nın gerçekleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle ve iradesiyle yenilemeliyiz. Kutsal Kitap 200’den fazla ayette akıl hakkında çok şey söylemektedir. Bu ayetler aklın gücünü açıklar.

Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları,Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman, O'na bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. — 2. Korintlilier 10:3-6

Kutsal Kitap insanın aklında oluşabilen “kaleler”den bahsetmektedir. Bunlar imanlının hayatında kötü ruhların kontrolüne kapı açar. Bu kalelerin yok edilmesinin tek yolu aklın Tanrı’nın Sözüyle yenilenmesidir. Bu “kaleler” yanlış düşünme tarzından, yanlış fikir, felsefe ve ideallerden, sahte öğretilerden, dünyasal görüşten, dini düşünce yapılarından, geleneksel ve kültürel düşüncelerden, ve Tanrı Sözü’ne karşı gelen her türlü yanlış hayal ürününden kaynaklanır. Bir kişinin düşünce yapısı onun bütün yaşam tarzını belirler, ve sonuç olarak da kaderini.

Çünkü içinden nasıl düşünürse kendisi öyledir. — Süleyman’ın Özdeyişleri 23:7 (Kitabı Mukaddes)

Aklımız kurtuluşu almadan önce ve sonra aynıdır. Sadece ruhumuz Tanrı’nın lütfuyla  yeniden doğuş aracılığıyla anında değişir. Zaferli bir yaşam sürdürmek Tanrı gibi düşünmekten kaynaklanır. Davranış biçimleri, eylemler, ve yaşam tarzı akılda başlar.

Aklımızı yenilemek, Tanrı Sözü’nü öğrenerek ve uygulayarak düşüncelerimizi yeniden programlamakla gerçekleşir.  Yenilenmiş bir akıl:

1.Mesih’in yönetimindedir; endişelenmeden esenlik içinde yaşar (Filipililer 4:6-9).

2.Kişinin kendi yeteneklerine dayanmadan alçakgönüllülük sergiler (1Kor 1:18-31).

3.Tanrı’nın bağışlamasını kabul etmiştir ve başkalarını bağışlar (Markos 11:25-26).

4.Rabbi tanımayı ve O’nun yollarını daha iyi bilmeyi derinden arzular (Filipililer 3:10-15). Devamlı daha çok İsa gibi olmaya çalışır; çünkü bulunduğumuz durumdan tatmin kalırsak, aslında imanda geri kaymaya başlarız.

5.Tanrısal karakteri sergileyen bilgeliğe sahiptir (Yakup 3:13-17).

6.Başkalarını düşünür ve bencil değildir (1. Korintliler 13:4-7).

Paylaş