Takip Edin

 Paylaş

Tanrı’nın Aile İçin Planı Bölüm 4

Adem ve Havva’nın günahı yüzünden aile müssesinin nasıl bir düşüş yaşadığını incelemekteyiz. Tanrı’nın halkının düşmanı olan İblis’in, toplumumuz ve kilise-lerimizin temel taşları olan aileleri yok etmek için nasıl saldırmakta olduğunu gördük. Günahın sonucu olarak yeryüzünün nasıl bir lanet altına girdiğini ve ailenin Tanrı’nın mükemmel planının dışında kalmasına sebep olduğunu gördük.

Şimdi yeniden doğmuş Tanrı adamları ve kadınlarının Mesih’te yetkilerinin nasıl geri verildiğine ve çarmıhın tamamlanmış işleri aracılığıyla da aileye nasıl harika bir bütünlük sağlandığına bakalım.

İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.—Galatyalılar 3:13-14 (Yasa’nın Tekrarı 28 bütün lanetleri sıralar).

Tanrı’nın Yasası’nı kırmaktan kaynaklanan üç katlı laneti ruhsal ölüm, hastalık ve yoksulluk olarak özetleye biliriz. Ama şimdi Mesih’te, bu düşüşün lanetinden kurtarıldık. Adam ve Havva’nın kaybettiği yetki, hüküm sürme ve yücelik geri verildi.

Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor, O'nun adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.—2. Korintliler 17-21

Yeni Antlaşma imanlıları olarak, dünyanın sorunları üzerinde zaferle yaşayabiliriz. Hayatlarımızın her alanına dokunan yeni bir yaşama sahibiz. Bu yaşam güçlü, zengin, birlik içinde ve başarılı aileler üretebilir. Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta verdiği ilkeleri izleyerek sağlam aileler kurabiliriz. Sağlıklı aileler sağlıklı kiliseler oluşturur, ve sağlıklı kiliseler de ülkeleri değiştirir. Hristiyan aileler dünyaya doğruluk, birlik ve sevgi hakkında örnek olmalıdır.

Tanrı ve insan arasında düşüşte kaybedilen paydaşlık, aynı zamanda adam ve karısı arasında hasar gören paydaşlık, Yeni Antlaşma’da İsa Mesih aracılığıyla onarılmıştır. Güçlü evlilikler kurmanın anahtarı erkeğin ve kadının İsa Mesih’le güçlü bir bireysel ilişki içinde olmasıdır. Rab’be bağlı oldukları sürece bir birlerine bağlı kalacaklardır.

İki kişi bir kişiden iyidir, Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline! Onu kaldıran olmaz. Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, biribirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir? Yalnız biri yenik düşer, Ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.—Vaiz 4:9-12

Rab İsa’yla beraber evlilik üç katlı ipliktir! Karı koca bir birlerine destek olmalıdır; fakat ikisininde gücü tükendiğinde, İsa onların zayıflıklarını kendi sınırsız gücü ve lütfuyla tamamlayacaktır.

Paylaş