Takip Edin

 Paylaş

Mesih’in Bedeni Nedir?

Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten (kiliseye gelmekten) vazgeçmeyelim; o günün (İsa’nın geri dönüşünün) yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.—İbraniler 10:25

Yerel kilisemize karşi olan tavrımız, kilisenin başi olan İsa’ya karşi olan tavrımızı yansıtır.

Mesih’in bedeni dünya çapı bir beden olan İsa’nın kanıyla yıkanarak yeniden doğmuş ve dünyadan çağrılmış olan imanlılar topluluğudur. İsa Mesih’e Kutsal Ruh tarafından bağlanmıştır (1. Korintliler 12:12-14). Amacı O’nun başlattığı tanıklığı devam ettirmek ve Tanrı’nın Egemenliğini kurma görevini tamamlamaktır. İsa imanlıya adındaki yetkiyi ve Kutsal Ruh’un gücünü verdi (Markos 16:17-18, Elçilerin İşleri 1:8). Böylece, O’nun nağmına bu dünyada Tanrı’nın Egemenliğini kurmak için etkin olabiliriz. İsa’nın tüm öğrencileri bu görev için birleşmiştir ve her biri kendine düşen payı yapmalıdır. Bu öğrenciler İsa’nın başi olduğu bir çok üyeden oluşan bir beden olarak birlikte çalışmalıdırlar.

Gerçek öğrenciler olarak sadakatimiz ilk once İsa Mesih’e ve dünya çapı kiliseye ve daha sonra da bizi yerleştirdiği yerel kiliseye olmalıdır. Tanrı’nın küresel kilisesindeki imanlıların bir arada toplanması mümkün değildir. Bundan dolayı, Tanrı daha küçük gruplar olarak yerel kilisemizde toplanmamızı belirlemiştir.

Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.—1. Petrus 2:9-10

Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.—Romalılar 12:4-5

Kilise Mesih’in dünyadaki bedenidir. O yaşamını ve hizmetini bedeni aracılığıyla devam ettirmeyi arzuluyor ki Tanrı’nın isteği yeryüzünde de gerçekleşsin.

Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:  “Kurban ve sunu istemedin, ama bana bir beden hazırladın.” — İbraniler 10:5

Kilise yaşamlarını üç önemli öncelik etrafında kuran insanlardan oluşur. Hristiyan yaşamımız bu üç temel öncelik yaşamlarımızda yerleşmiş olmadığı sürece tamamlanamaz. Bu öncelikler önem sırasına göre şöyledir:

1. İsa Mesih’e ve O’nun efendiliğine kişisel bir adanma

2. Mesih’in bedenine yerel kilisemizde adanma

3. Mesih’in dünyadaki işlerine adanma (müjdeleme ve hizmet)

Kilise İsa’nın gerçek öğrencileri olan ve çarmıhlarını yüklenip O’nu yüzde yüz izlemeye karar vermiş olan yeniden doğmuş imanlılardır. Kilise sadece Mesih’e iman etmiş değil, Mesih’in öğrencisi olan kişilerdir.

Kilise yeniden doğmuş, Ruh’la dolu ve sorumlu kilise üyeleri olan Hristiyanlardır.

Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. — Elçilerin İşleri 2:42

Paylaş