Takip Edin

 Paylaş

Zenginlik İçin İman

- Pastör Güçlü Erman

Yeniden doğmuş imanlılar olarak, yasanın lanetinden kurtarıldık ve İbrahim’in kutsaması ve Tanrı’nın zenginlik vaatlerine mirasçı yapıldık.

İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, "Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir" diye yazılmıştır... Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız. — Galatyalılar 3:13-14, 29

Yukarıdaki ayetler Mesih’in bizi Yasa’nın lanetinden özgür kıldığını söylüyor. Nedir bu Yasa’nın laneti? Bunun yanıtı için, Eski Antlaşma’ya bakarak Musa’nın beş kitabına, yani Yasa kitabına dönmeliyiz. Burada Tanrı’nın Yasa’sını çiğnemenin lanetinin, cezasının, üç-katlı olduğunu görüyoruz:  yoksulluk, hastalık, ve sonsuz ölüm (cehennemde yargı).  Yasa’nın Tekrarı 28:15-68’i okuyarak bu üç-katlı lanetin detaylarını görebilirsiniz.

Mesih bizi yoksulluk lanetinden kurtardı ve yerine İbrahim’in kutsamasını verdi.  Lanet nasıl üç-katlı bir yapıya sahipse, İbrahim’in kutsanmasıda üç-katlıydı. Birinci olarak, materyal bereketti. İkinci olarak, bedensel bereketti. Üçüncü olarak da, ruhsal bereketti. 3. Yuhanna 2’deki Yeni Antlaşma ayeti Tanrı’nın çocuklarını materyal, bedensel, ve ruhsal olarak zenginleştirmek ve refaha kavuşturmak istediğini belirtiyor.

Sevgili kardeşim, canın gönenç (refah, zenginlik) içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç (refah, zenginlik) içinde olman için dua ediyorum.—3. Yuhanna 2

Tanrı çocuklarının zenginleşmesini ve sağlıklı olmasını ister. Tanrı’nın bereketleri hayatlarımızın her alanını kapsar. Fakat, bu vaadin koşulu ise ilk önce canımızın zengileşmesidir. Materyal şeylerde zenginleşme ve sağlıklı olma canımızın zenginleşmesinin bir sonucudur. Can, akıl, irade ve duygulardır. İmanlılar anlamalıdır ki Kutsal Kitap şöyle öğretiyor: “Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.” (1. Timoteos 6:10-11). Bundan dolayı, bencil tutkularla, açgözlülükle ve para şehvetiyle dolu olan bir yüreği Tanrı asla bereketlemez. Yürekte olan bir insanın düşüncelerini, iradesini ve duygularını etkiler, çünkü ağız yürekten taşanı söyler (Matta 12:24).

Materyal olarak zenginleşebilmek için, ilk önce düşüncelerimizde zenginleşmeliyiz. Akıllarımız Tanrı Sözüyle yenilenmelidir. Tanrı’nın maddi ve materyal konulara değinen tüm sözlerini öğrenmeli, anlamalı ve uygulamalıyız. Sonra, yüreklerimizi bencil tutkulardan, açgözlülükten, bağışlamamazlıktan ve her türlü şehvetten özgür tutmalıyız. Tanrı’nın egemenliğinin ve doğruluğunun ardından ilerleyerek Rabbin önünde kutsal ve pak bir yaşam sürdürmeliyiz.

Galatyalılar 3:7’de şöyle okuyoruz, “Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir.” Bu bereket görünenlere göre değil imanla yaşayanlara aittir. Zenginlik İsa Mesih’in kanıyla kurtulmuş ve Tanrı’nın vaatlerine iman ederek Tanrı Sözünü uygulayan her Tanrı çocuğuna aittir. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun... — Yakup 1:22

Paylaş