Takip Edin

 Paylaş

Nasıl Şifa Alınır

- Pastör Güçlü Erman

[Pavlus ve Barnaba] oralarda da müjdeyi yaydılar. Listra'da, ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Pavlus, iyileştirilebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona, “Kalk, ayaklarının üzerinde dur!” dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. — Elçilerin İşleri 14:7-10

Bu adam Pavlus bir elçi olduğu için iyileşmedi. Pavlus’un imanı sayesinde iyileşmedi.  Adam Pavlus’un sahip olduğu bir güç aracılığıyla da iyileşmedi. Adamın kendisi iyileşecek imana sahip olduğu için iyileşti.

Pavlus burada üç şey yaptı:

1.Müjde’yi duyurdu (7. ayet).

2.Adamın imana sahip olduğunu gördü (9. ayet).

3.Adama kalkıp yürümesini söyledi (10. ayet).

Adam üç şey yaptı:

1.Pavlus’un vaazını işitti (9. ayet).

2.İyileşebileceğine iman etti (9. ayet).

3.Fırlayıp yürüdü (10. ayet).

Adam iyileşecek imanı nereden buldu? Pavlus’u dinleyerek. Pavlus neler söyledi? Müjde’yi duyurdu. Pavlus kurtaran ve iyileştiren bir Müjde vaaz etti:  “Çünkü Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür” (Romalılar 1:16).

Pavlus sadece bir kısmını değil, tüm müjdeyi duyurdu.  Sadece kurtuluşu vaaz etmedi, iyileşme ve özgür olmayı da vaaz etti.  Kurtuluş için kullanılan Grekçe ve İbranice kelimeler özgür olma, güvence, korunma, iyileşme ve bütünleşme anlamlarını taşır. Sonuç olarak, Pavlus şöyle diyordu, “Müjde iman eden herkesin özgür olması, güvencesi, korunması, iyileşmesi ve bütünleşmesi için Tanrı gücüdür.”

Filipus, Samiriye Kenti'ne gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar, hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı; birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi. Ve o kentte büyük sevinç oldu. — Elçilerin İşleri 8:5-8

Yukarıdaki ayetlerde belirtilen büyük mucizelerin sebebi Filipus’un Mesih’i duyurmasıydı. Yeni Antlaşma İyileştiren Mesih’ten başka bir Mesih tanımaz. Fiziksel şifa Müjde’nin parçasıdır.  Eğer günümüzde Şifa Müjde’si yoksa, Kurtuluş Müjde’si de yoktur. Günümüzde kurtaran İsa aynı zamanda iyileştiren İsa’dır.

Markos 5:34’de kanaması olan kadınla konuşurken, İsa ona, “Kızım” dedi, “İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun.” Kadın tamamen iyileşti. İsa Benim gücüm seni iyileştirdi demedi; “Kızım, İMANIN seni kurtardı...”dedi.  Senin imanın seni iyileştirebilir. Şunu hatırlamalısın:  “İman haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur” (Romalılar 10:17).

Müjde’yi, İyi Haberi, bugün duyun.

Paylaş