Takip Edin

 Paylaş

Uzun Ömür

- Pastör Güçlü Erman

“Yıllarımızın günleri yetmiş yıldır, ve kuvvetle seksen yıl olursa...” — Mezmur 90:10 (Kitabı Mukaddes)

“Onu uzun ömürle doyuracak, Ona kurtarışımı göstereceğim....” — Mezmur 91:16

İsa gelmekte gecikirse, yaşlanıncaya kadar yaşayabilirsiniz. Ve ölmeden önce de ne zaman öleceğinizi bilebilirsiniz. Buradan ayrılmadan önce herkesle vedalaşabilir ve “Ben artık evime gidiyorum. Sizi arkamda mutlu ve sevinç çığlıkları atarken bırakmak isterim, çünkü ben bu şekilde gidiyorum,” diyebilirsiniz.

Belki, “Böyle bir şey söylenemez!” diyebilirsiniz.

Evet söylenir! Tanrı ne söylediyse sahip olabilirsiniz. İsrail’den daha iyi bir antlaşmaya sahibiz. Eğer Tanrı’nın çocuklar değil, hizmetkârlar olan, ve bizimki kadar iyi olmayan bir antlaşmayla yaşayan İsrail için planı uzun bir ömrü hastalıksız yaşamaktıysa; o zaman Tanrı’nın çocukları olan bizler için nasıl bir planı olabilir! Eğer Tanrı hizmetkârlarının hasta olmasını istemediyse, çocuklarının hasta olmasını hiç istemez!

İsa gelmekte gecikirse, yaşlanıncaya kadar hasta olmadan yaşamak ve ömrünü tamamlayınca uyuyup gitmek her imanlı için Baba Tanrı’nın planıdır.

“Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü (tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını) sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak. Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak. RAB her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır'da gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek...” — Yasa’nın Tekrarı 7:13-15

“Sizi sevecek...” Sizi sevecek! SİZİ sevecek!

Size hastalık mı verecek? Bebekken ölmenize mi izin verecek? Bazılarının ölü doğum yapmasına mı neden olacak, ve bazılarının hasta ve sakat olmasına?

Hayır! Hayır! Hayır! Kutsal Yazılar’a göre böyle değil!

Fakat siz, “Bunlar Eski Antlaşmada kaldı, günümüz için geçerli değil,” diyebilirsiniz.

Emin misiniz? 1. Korintliler Yeni Antlaşma değil mi? Bakalım tanrısal sağlık 1. Korintliler 10:11’e göre bize ait mi: “Bu olaylar (Kime?) başkalarına ders olsun diye onların (İsrail’in) başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan (Kimi uyarmak için yazıya geçirildi? İsrail’i mi? Hayır!) BİZLERİ uyarmak için yazıya geçirildi.”

Rab’be yücelik olsun! Yasa’nın Tekrarı 7:13-15 benim yararım için yazıldı. Beni uyarmak için yazıya geçirildi!

Şu sözleri ikrar edin:

Sözün’de vaat ettiği herşey için Tanrı’ya iman edebilirim. Uzun ve verimli bir yaşam için Tanrı’ya iman edebilirim. İsa gecikirse, günlerimin tümünü hastalık ve rahatsızlık geçirmeden Tanrı’ya hizmet ederek yaşayacağım! Ve Yasa’nın Tekrarı 7:13-15 ayetlerini kendiniz için ikrar edin: (Rab beni sever...Kutsar... vs).

Paylaş