Takip Edin

 Paylaş

Canlarımızın Kurtulması ve Tazelenmesi

- Pastör Güçlü Erman

O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin. — Yakup 1:18, 21

Peki canlarımıza ne olacak? Yeniden doğduğumuzda canlarımızda yeniden doğmuyor mu? Hayır. Yıllar önce yeniden doğmuş ve Kutsal Ruh’la dolmuş ama canları halâ kurtulmamış Hıristiyanlar vardır!

Bazıları canları kurtulmadan yaşayıp ölmüşlerdir. Bunlar cennete gitti mi? Tabii ki. Onlar Tanrı’nın çocuklarıydı, ve ruhları Tanrı’dan doğmuştu.

Can yeniden doğmaz. Canın kurtulması bir süreçtir.

Yakup’un mektubu günahkarlara değil Hıristiyanlara yazılmıştı. Ve Yakup bize canlarımızın henüz kurtulmadığını yazmaktadır. Ruhla can arasındaki farkı anlayınca Yakup 1:21’i daha iyi anlayabiliriz. Bir insanın ruhu (iç varlığı) sonsuz yaşamı alır ve yeniden doğar. Ama aklının ve duygularının (ki bunlar canını oluşturmaktadır) hala kurtulmaya gereksinimi vardır. Bunlar mutlaka yenilenmelidirler.

İçimi (Canımı) Kitabı Mukaddes tazeler... — Mezmur 23:3

Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. — Romalılar 12:1-2

Romalılar 12’de yeniden doğmuş, Ruh’la dolmuş Hıristiyanlara yazan Pavlus, onlara bedenleri ve akılları hakkında kendilerinin bir şeyler yapmaları gerektiğini söyler. İman edince insanın ruhu Yeni Doğuş’la tekrar doğar, ama halâ aynı bedene ve aynı cana sahiptir. Tanrı’ya bedenini sunmalı ve aklını da yenilemelidir.

Mezmur 23:3’teki İbranice “tazelemek” kelimesiyle Romalılar 12:2’deki Grekçe “yenilenmek” kelimesi hemen hemen aynı anlamdadır. Örneğin, değerli, antika ama harap olmuş bir sandalye tamir ya da restore edilebilir (tazelenebilir). Sonrasında yine aynı sandalyedir, ama yenilenmiştir. İnsanın ruhu tamir edilmez, restore edilmez, tazelenmez; yeniden doğar ya da yeniden yaratılır. Ama aklı Tanrı Sözü’yle yenilendiğinde canı tamir edilebilir, restore edilebilir, tazelenir.

Günümüzde kilisenin en büyük ihtiyacı imanlıların akıllarını Tanrı Sözü’yle yenilemeleridir. İnsanın canını tamir eden, restore eden, tazeleyen, ve kurtaran Tanrı Sözü’dür!

Şu sözleri ikrar edin:

Ben bir ruhum. Bir canım var. Bir bedende yaşıyorum. “Ben” Gerçeğin Sözü sayesinde Tanrı’dan doğdum. “Ben” yeniden doğdum. Şimdi sahip olduğum canımı kurtarak güçte olan ve içime ekilmiş Sözü alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Aklım Tanrı Sözü’yle yenileniyor. Hergün düşüncelerimi Tanrı Sözü’yle yeniliyorum. Bundan dolayı, bu çağın gidişine uymuyorum. Aklım Tanrı gibi düşünmem için yenileniyor.

Paylaş