Takip Edin

 Paylaş

Günah Üzerinde Zaferle Yaşamak

- Pastör Güçlü Erman

1. Tanrı’nın bize her türlü ayartmadan kaçış yolunu sağlamış ve vaat etmiş olduğunu hatırlamalıyız.

Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. — Yahuda 24

Her insanın karşılaştığı denemelerden (ayartmalardan) başka türlü denemelerle (ayartmalarla) karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize (ayartılmanıza) izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle (ayartmayla) birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. — 1. Korintliler 10:13

2. Kutsal Kitap’ımızı hergün okumayı alışkanlık haline getirerek, Tanrı’nın sözüyle beslenip sözlerinin içimizde yaşamasına izin vermeliyiz (Yuhanna 15:7).

İsa ona şu karşılığı verdi: “Kutsal Yazılarda, ‘İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.” — Matta 4:4

3. Şeytan’nın egemen olduğu bölgelerden uzak durmalıyız ve Tanrı’nın sözlerini dünya ile uzlaştırmamalıyız.  Ateşle oynarsak, yanarız (1. Yuhanna 2:15-17).

  • Düşünce hayatımızı denetlemeliyiz. Televizyon programları, videolar ve dergiler aklımızı etkileyip, bizi günaha düşürebilir.
  • Birlikte olduğumuz arkadaşlar konusunda seçici olmalıyız.  Tanrısız kişilerle ilişki kurmamalıyız.
  • Ruhsal yaşamımızı olumsuz yönde etkileyebilecek yada Mesih’in Müjdesini onurlandırmayacak yerlerden kaçınmalıyız. Kutsal Kitap bize, “Her çeşit kötülükten kaçının” der (1. Selanikliler 5:22). Mesih'in Müjdesine saygısızlık eden yerlerde bulunmamalıyız.
  • Günahın ve şeytanın egemen olduğu yerlerden ve ortamlardan uzak durmalıyız. Günahkarlarla olan ilişkilerimizi onların bize örnek olacağı biçimde değil, bizim onlara örnek olacağımız biçimde ayarlamalıyız.

4. Sürekli bir dua hayatımız olmalı ve ruhta dua etmekle aynı anlamda olan dillerle dua ederek içsel varlığımızı bina etmeliyiz (Yahuda 20).

“Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.” — Matta 26:41

5. Tanrı’nın silahları olan Tanrı’nın Sözü, İsa Mesih’in kanı ve adıyla şeytana karşı direnmeliyiz.

Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. — Yakup 4:7

Şeytan yalanları ve önerileri ile bize gelecektir.  Onu dinlememeliyiz!  Onun getirdiği her türlü kötü düşüncelere ve saldırılara karşı direnmeliyiz. Mesih’in bize verdiği yetkiyle şeytanın yenilgisini ilan etmeliyiz.

Tanrı’nın çocukları olarak, günahın üzerinde zaferle yaşayabiliriz!

Paylaş