Takip Edin

 Paylaş

Kutsal Ruh’la Meshedilen İnsanlar Belirtisi

- Pastör Güçlü Erman

Elçi Pavlus şöyle yazdı, “Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz,” 1. Korintliler 2:13.Ve Elçi Yuhanna şöyle yazdı, “Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın,” 1. Yuhanna 2:27.

Eğer Pavlus ve Yuhanna’nın öğretilerini bir araya getirirsek, Kutsal Ruh ve Mesh’in eş anlamda olduğunu görebilirsiniz. Bu doğrudur, çünkü Kutsal Ruh mesheder ve Mesh Kutsal Ruh’tur! Yağ Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un sembollerinden biridir ve yağ dökülmesi de Kutsal Kitap’ta Meshetmenin sembolüdür.

Peki Meshediş nedir? İbranice kelime, mişkah, kutsama için yağ sürme veya adama için armağan anlamındadır.  Grekçe kelime, krisma, Kutsal Ruh’un özel donatımı anlamındadır. Ruh’un kiliseye bağışladığı özel armağanlar, krisma, Pavlus tarafından 1. Korintliler 12:7-11’de şöyle açıklanmıştır:  “Bilgelik Sözü, Bilgi Sözü, İman, İyileştirme Armağanları, Mucize Yapma, Peygamberlik, Ruhları Ayırt Etme, Çeşitli Dillerle Konuşma, ve Dilleri Çevirme.”  Elçi, Kutsal Ruh’un dilediği gibi bu armağanları (krisma’yı) dağıttığını söylüyor. Bir kişi meshedilirse, bu armağanlardan bir veya birden fazlasının hayatlarında belirgin olmasını bekleyebiliriz. Armağanlar, neticede, meshedişin bir belirtisidir. İsa şöyle dedi:  “Rab'bin Ruhu üzerimdedir, çünkü O Beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi,” Luka 4:18-19.  O’nun vaaz etme, öğretme, iyileştirme ve özgür kılma hizmeti Meshedilmiş olmasının bir belirtisiydi!

Ateş veya sıcaklık hissetmek meshedilen bir kişiye kutsandığının bir belirtisi olabilir. Vaftizci Yahya Matta 3:11’de İsa için “O sizi Kutsal Ruh’la ve Ateşle vaftiz edecek,” dedi. Tanrı Peygamber Yeşaya’yı Sözünü taşıması için meshettiği zaman, peygamberin ağzını Ateşle meshetti (Yeşaya 6:6-7). Günümüzde de bir çok imanlı, krisma hizmetlerinde etkin olmadan önce, sıcak ateşin tüm bedenlerini kapladığını veya ellerinde dolaştığına dair tanıklık etmektedir. Daha sonra normalde bilmelerine imkan olmayan bir bilgiyle konuşabiliyorlar, veya hastaların üzerine el koyarak modern tıbbın bile açıklayamadığı şifa dağıtabiliyorlar. Belki kendi başlarına iman edemeyecekleri kadar mutheşem şeylerin olacağına iman edebiliyorlar. Bazıları henüz gerçekleşmemiş olayları biliyorlar, veya henüz sorulmamış bir soruya cevap verebiliyorlar. Daha önce öğrenmedikleri bir dille konuşabiliyorlar ve bunun anlamının çevirisini yapıyorlar. Körler görebilir, dilsizler konuşabilir, sağırlar işitebilir, sakatlar yürüyebilir, bağımlılar özgür kılınabilir, ve hatta ölüler diriltilebilir. Hepsi Meshediş sayesinde olabilir! Ve bunlar olduğu zaman insanlar şaşkınlık içerisinde hayran kalacaktır.

Kutsal Ruh’un Meshedişi doğaüstü işleri başarmak için tanrısal donanımdır! Meshediş olmaksızın sadece arkasından bir güçle desteklenmeyen hikayeler anlatabiliriz!

Bundan dolayı Meshediş bir harika ve belirtidir!

Paylaş