Takip Edin

 Paylaş

Cesaretimiz Vardır, Biliyoruz

- Pastör Güçlü Erman

“Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız.Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz.” — 2. Korintliler 5:6-8

“...Her zaman cesaretimiz vardır, ...biliyoruz ki...” Bu harika bir şey! Umuyoruz ki değil. Tahmin ediyoruz ki değil. Belki değil. Fakat biliyoruz ki! Biliyoruz ki “biz” bu bedende yaşadıkça, Rab’den uzaktayız. Evet, Tanrı’nın Ruh’u yüreklerimizde “Abba, Baba,” diye haykırır, ama İsa Mesih, fiziksel, etten ve kemikten olan dirilmiş bedeniy-le cennette Baba’nın sağındadır. Ve “biz” bu bedenden uzakta olunca, orada O’nunla birlikte olacağız.

“Biz” kimiz?

Fiziksel ölümde bir insan bedeninden ayrılır. Bedeninden ayrıldığında, bedeni var olduğu zamandan daha az bir insan olmaz. Öldüğümüzde bedenimizin dışında olacağız, ama bedenimizin içinde olduğumuzdan daha az bir insan olmayacağız. Kendimize göre şimdi olduğumuz kadar gerçek olacağız. Aynı biçime, yapıya, ölçülere sahip olacağız ve bedenlerimizi terketmeden önce ne biliyorsak onları bilmeye devam edeceğiz.

“Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır.” — Filipililer 1:21

Beden öldüğünde içsel varlığımız hala yaşar. Bu ayette, Pavlus fiziksel ölümden bahsetmektedir ve bunun bir kazanç olduğunu söyler.

Bu da öldüğümüzde gökyüzünde bir bulut gibi uçacağımız teorisini iptal etmektedir. Çünkü bunda bir kazanç yoktur.

Aynı zamanda tekrar dünyaya geleceğimiz (reenkarnasyon) teorisini de iptal eder. (Bu sadece bir teoridir! Kesinlikle Kutsal Kitap’a uymaz.) Bazı insanlar hayata belki de bir inek, at, hatta bir sinek olarak geri döneceklerini düşünürler. Bu hayata bir inek olarak geri dönmenin hiç bir kazancı olamazdı, çünkü sizi ızgara yapabilirler. Bir sivrisinek olsaydınız, ezilebilirdiniz. İnsanlar Kutsal Kitap dışında kalan sahte öğretilere inandıkları zaman ne kadar aptalca düşünebiliyorlar!

Kutsal Kitap’ın da belirttiği gibi gerçek şudur ki: Fiziksel ölümde, yeniden doğmuş bir imanlı—sonsuz bir ruhsal varlık olarak— Mesih’le birlikte olmaya gider, ve bu da kazançtır!

Şu sözleri ikrar edin:

Gerçek ben bedenimin içinde yaşıyorum. Gerçek ben asla ölmeyecek olan sonsuz bir ruhtur! “Benim” için bu fiziksel bedende yaşamak Mesih’tir. Mesih’in yaşamı gerçek benim içimde—iç varlığımda, sonsuz olan ruhumda— yaşar.

Paylaş