Takip Edin

 Paylaş

Kendi Suretinde

- Pastör Güçlü Erman

 

Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.”— Yaratılış 1:26-27

Çünkü RAB halkından hoşlanır... — Mezmur 149:4

İnsan Tanrı’nın suretinde yaratıldıysa ve Tanrı bir Ruh’sa, o zaman insan da bir ruh olmak zorundadır.

Tanrı insanı kendi zevki için yarattı. Kendisi’yle paydaşlık kursun diye yarattı. İnsan hayvan değildir. İnsan Tanrı’yla aynı sınıftadır; öyle olmasaydı, Tanrı’yla paydaşlık kuramazdı.

Bir inekle paydaşlık kurmaya çalıştınız mı? İnekler sizin olduğunuz sınıftan farklı bir sınıftandır. Farklı bir sınıfta yer alırlar. Onlarla paydaşlık kuramazsınız.

Fakat birbirimizle paydaşlık kurabiliriz ve Tanrı’yla paydaşlık kurabiliriz, çünkü Tanrı’nın suretinde yaratılanlar olarak Tanrı’yla aynı varlık sınıfında yer alırız.

Tanrı Ruh’tur ve insan, ruhsal bir varlık olarak Tanrı’nın suretinde ve benzeyişinde yaratılmıştır.

Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın.Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. — 1. Petrus 3:3-4

Kimse neye benzediğinizi bilemez! Bildiklerini sansalar da bilemezler. Siz, yani gerçek siz, içinizde gizli olan sizsiniz. Siz bir ruhsunuz; canınız var ve bir bedende yaşıyorsunuz (1. Selanikliler 5:23). İnsanların gördüğü sizin içinde yaşadığınız “evdir”.

Bazı vaizler 1. Petrus 3:3’ün üçte ikisini kullanarak kadınların saçlarını yaptırmaması ve altın takılar takmaması gerektiğini savunurlar. Eğer Petrus bunu demek istemiş olsaydı, kadınlara aynı zamanda giysi de giymemeleri söylenmelidir! Çünkü Petrus, örgülü saçlar, altın takılar giymeyin dediyse giysiler de giymeyin demek istemiştir.

Hayır, Petrus’un gerçekten söylediği (genelde kadınlar böyle şeylere daha düşkün olduklarından), “Bütün zamanınızı saçlarınıza, giyisilerinize ve dışsal varlığınıza harcamayın. Anlayın ki, öncelikle gizli olan iç varlığınız—kibu ruhsal kişi, gerçek kişi, içisel kişidir—sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğini yansıtsın.”

Şu sözleri ikrar edin:

Tanrı Ruh’tur ve ben bir ruhum. Tanrı’nın suretinde ve benzeyişinde yaratıldım. Tanrı’yla aynı varlık sınıfında yer alırım. Tanrı benden hoşlanıyor. O’nunla paydaşlık kurabilirim. Ben bir ruhum. Ruhlar Babası’nın çocuğuyum. Bir canım var ve bir bedende yaşıyorum. İçsel varlığım, yani ruhum, sakin ve yumuşaktır ve solmayan güzelliğe sahiptir.

Paylaş