Takip Edin

 Paylaş

Cennetin Ekonomisi: “Bolluk Yasası”

- Pastör Güçlü Erman

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde  karşılayacaktır. — Filipililer 4:19

Eğer Kutsal Kitap’ta zenginlik hakkındaki tüm vaatlere rağmen... şimdiye kadar ettiğiniz tüm dualara rağmen... maddi bakımdan hala zorluk çekiyorsanız, size şu soruyu sormak istiyorum: İhtiyaçlarınızı karşılamak için Tanrı’nın kaynakları nereden bulacağını düşünüyorsunuz?

Farkında olmadan, birçok imanlı Tanrı’yı kısıtlıyor, çünkü gözleri Tanrı’nın Egemenliğindeki sınırsız zenginliği görmek yerine, bu dünyadaki sınırlı kaynakları görmeye eğitilmiştir. Dünyadaki ekonomik güçlükleri, eksikliği ve kıtlığı düşündükçe imanları zayıflar. Merak ederler, Tanrı beni bütün bunların ortasında nasıl bereketler? Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, düşüncelerinizi değiştirecek haberlerim var!

Kutsal Kitap Koloseliler 1:13’te Tanrı “bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı” der. Aktarılmak bir yerden alınıp başka bir yere getirilmektir. Başka bir değişle, Türk, Amerikan, veya Afrika vatandaşı değilsiniz, herşeyden önce Tanrı’nın Egemenliğinin vatandaşlarısınız. Bu demektir ki, bu gezegenin ihtiyaçlarınızın karşılanıp karşılanmaması konusunda size hükmetmeye hakkı yoktur. Kutsal Kitap Tanrı’nın her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle görkemli bir biçimde karşılayacağını söyler! (Filipililer 4:19). Cennetin ekonomisine göre yaşamayı öğrenmelisiniz ve cennette her zaman yeterinden fazlası vardır. Ondalığımızı her verdiğimizde Tanrı bunun bilincinde olmamızı ister. Cennetin ekonomisini hayatlarımızda tatmamız için ondalığımızı vermemizi, şükran ve imanla her ihtiyacımızın bolca karşılanacağı beklentisi içinde vermemizi ister. Yasa’nın Tekrarı 26’da, Tanrı İsrailoğullarına ondalıklarını getirdiklerinde söylemeleri gerekeni tam olarak öğretti. Onları Mısır’daki kölelikten çıkardığı gerçeğini hatırlayarak şöyle demelerini buyurdu: “Bunun üzerine güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla, belirtilerle, şaşılası işlerle bizi Mısır’dan çıkardı. Bizi buraya getirdi; bu toprakları, süt ve bal akan ülkeyi bize verdi” (ayet 8, 9).

Haleluya, Tanrı aynısını bizim için de yaptı! Öyleyse ondalığınızı Rab’be getirirken sevinin. Kıtlık dünyasından kurtarılıp cennetsel bolluk ekonomisine aktarıldığınızı tekrar anımsadığınız bir zaman olsun! Başlamanız için size yardımcı olacak şöyle bir dua edebilirsiniz. “Baba beni karanlığın hükümranlığından kurtarıp benim için hazırladığın egemenliğine aktardığın için teşekkür ederim. Bunun bir merhamet egemenliği, bir sevinç egemenliği, bir esenlik egemenliği ve bir bolluk egemenliği olduğu için teşekkür ederim. Ondalığımı şimdi sana getiriyorum Rab İsa. Bu bana verdiklerinin ilk meyvesidir, ve bunu Egemenliğine bir bereket tohumu olarak ekiyorum, cennetin zengin bereketlerinin çoğalıp bana geri dönmesini bekliyorum. Teşekkür ediyorum Rab, benim için şeytanı bağladın, ve toprağımı, bereketimi ve tarladaki ürünümü yok edemeyeceğine dair Senin Sözünle anlaşma içinde duruyorum. Senin Krallığının vatandaşıyım. Bu egemenliğin bir vatandaşına ait haklara ve ayrıcalıklara sahibim ve bunlara sımsıkı sarılıyorum. Teşekkür ediyorum Rab İsa, Senin adınla cennetin sınırsız kaynakları bana ait! Amin.”

Paylaş