Takip Edin

 Paylaş

Tanrı’yla Yürümek

Tanrı’yla yürürken, şu şekilde yaşamalıyız:

·Alçakgönüllükle (Efesliler 4:1)

·Sevgiyle (Efesliler 5:1-2)

·Ruhun meyvesiyle (Galatyalılar 5:22-23)

·İmanla (2. Korintliler 5:7)

·Bütün insanlar önünde dürüstçe (Süleymanın Özdeyişleri 11:3)

·Bütün insanlara karşı bağışlamayla (Markos 11:25)

·İtaatle (Yeşaya 1:19)

·Tanrı’nın bilgeliğiyle (Yakup 1:5)

·Zaferle (1. Korintliler 15:57)

·Tanrı korkusuyla (2. Korintliler 7:1)

·Doğal benliğin tutkularından özgür olarak (Galatyalılar 5:16)

·Işık çocukları olarak (Efesliler 5:8)

·Kutsal Ruh’la dolu olarak ve yönetilerek (Efesliler 5:18)

Bu özellikler bizim Mesih imanlıları olarak günlük davranışımızı, yaşam tarzımızı ve karekterimizi tanımlar. Bunlar ruhsal olarak durumumuzu gösteren birer pusuladır. Ruhsal bir bebek yada ruhsal bir yetişkin olduğumuzu belirlerler!

Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum:  artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz, O'ndaki gerçeğe uygun olarak O'nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.—Efesliler 4:17-24

Bu kadar akılsız mısınız? Ruh'la başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?Galatyalılar3:3

Şunu diyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz.Galatyalılar 5:16

Eğer Ruh’tayürürsek, büyürüz! O zaman:

·Benlikte yürümeyiz.

·Benliğin tutku ve arzularına boyun eğmeyiz.

·Benliğin işlerini yapmayız.

·Zina veya fuhuş yapmayız.

·Benlikte yaşayan,“bebek” imanlılar olmayız.

Paylaş