Takip Edin

 Paylaş

Şifa Ayetleri

Düşüncelerimizin Tanrı Sözü’yle yenilenmesi gerekiyor (Romalılar 12:2). İman Tanrı Sözü’nü işitmekle yüreğimizde oluşur (Romalılar 10:17). Tanrı Sözü’nü gece gündüz düşünürsek (Yeşu 1:8) yüreğimizde iman oluşur ve Söz’de vaat edilenlerle sahip oluruz. Tanrısal şifa da Kutsal Kitap’ta bizlere verilen harika bir vaattir. Aşağıdaki şifa ayetlerini yüreğinize yerleştirin ve üzerinde gece gündüz derin derin düşünün:

Oğlum, sözlerime dikkat et, dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar, onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. Herşeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır. — Süleyman’ın Özdeyişleri 4:20-23

Sevgili kardeşim, senin canın gönenç (refah) içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç (refah) içinde olman için dua ediyorum. — 3. Yuhanna 2

Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın ki, kötürüm olan yoldan sapmasın, tersine şifa bulsun. — İbraniler 12:12-13

Öz Oğlunu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi(şifayı) bağışlamayacak mı? — Romalılar 8:32

Rab her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır’da gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek. Bütün bu hastalıkları sizden nefret edenlere verecek. —Yasa’nın Tekrarı 7:15

“Ben Tanrınız RAB’bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim”dedi, “Çünkü SIZE ŞIFA VEREN RAB BENİM.” — Mısır’dan Çıkış 15:26

“Ama ben seni sağlığına kavuşturacak, yaralarını iyileştireceğim” diyor RAB… —Yeremya 30:17

Rab’be övgüler sun ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, ... — Mezmur 103:2-3

Işığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, RAB’bin yüceliği artçınız olacak. — Yeşaya 58:8

Öyle ki, yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı şifan bilinsin. — Mezmur 67:2

Aslında hastalıklarımızı O (İsa) üstlendi, Acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden O eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza O’na verildi.Bizler O’nun yaralarıyla şifa bulduk. — Yeşaya 53:4-5

Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Zayıflıklarımızı O (İsa) kaldırdı, hastalıklarımızı O (İsa) üslendi.” — Matta 8:17

Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun (İsa’nın) yaralarıyla şifa buldunuz. — 1.Petrus 2:24

Paylaş