Takip Edin

 Paylaş

Sevinçle Haykırmanın Gücü

Tanrı Sözünde “Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım, bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım” (Mezmur 95:1) der. Sevinçle haykırmada büyük bir güç vardır. Haykırmak bir şeye dikkat çeker. Haykırmak peygamberlikseldir ve iman bina eder. Haykırmak henüz gerçekleşmemiş şeyleri gerçekleşmiş olarak kabul eder. Haykırmak, coşku, güven ve kararlılık gösterir. Haykırmak enerji, cesaret ve tutkuyu dışarı vurur. Atmosferi değiştirir.

Tanrı Sözünde bize sevinçle haykırmamız söylenir. “Ey bütün uluslar, el çırpın! Sevinç çığlıkları atın Tanrının onuruna! (Mezmur 47:1). “Seviç çığlıkları yükseltin Rabbe ey yeryüzündekiler! Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!” (Mezmur 98:4). “Uyanın ve haykırın” (Yeşeya 26:19). Uyanın ve yanınızdakine bağırın ya da uyanın ve çocuklarınıza bağırın demiyor. Uyanın ve seviçle haykırın! diyor.

Tapınmayı yönettiğim zaman, insanların heyecanlanması ya da havaya girmelerini sağlamak için haykırmam. Haykırdığım zaman insanların imanlarını harekete geçirmeleri için cesaretlendiririm. Sevinçle haykırmak yaşamlarımızın atmosferini de-ğiştirir. Övgü kızgınlık bağırışı değil, iman dolu bir haykırıştır!

Her toplantıya insanların yaşamlarının değişeceği ve yaşamlarında Tanrı’nın lütfunun görüleceği beklentisi ile başlarım. Üzgün olanların ve utangaçların sevinçle haykırmayı öğrenmesini, onların Rab’bin iyiliğini görüp tatmasını isterim. Herkesin sevinçle haykırmanın gücünü yaşamasını isterim. “Tanrıları Rab aralarındadır, aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar” (Çölde Sayım 23:21).

Duvarlar Yıkılıyor

Duvarlar Eski Antlaşma boyunca görülebilir. Düşmanların girişini önlemek ve halkı güvenli bir alanda korumak için yapılmışlardı. Bazı duvarlar o kadar kalındı ki yerleşim yeri onların üzerine kurulmuştu. Dışarıdan gelmekte olan şeyin dostça olup olmadığını görebilmek için insanlar duvarların üzerinde yaşıyorlardı. Duygusal duvarlar ise birçok imanlının çevresini sarıp onları korumak için bina edilmişlerdir ama çoğu zaman güvenlik için bina edilmiş bu duvarlar o kadar kalındır ki içsel varlığımıza meydan okunmasına ve içsel varlığımızın değişmesine izin vermez. Bazı duvarlarsa imanlıları birbirinden ayırıp bölmek için kasıtlı olarak bina edilmiştir.

Duygusal duvarlar, insanların tapınmanın tüm doluluğuna girmelerini engeller bizi korumaktansa bizi sonunda yıkıma götürecek kaleler haline gelirler. Fakat Tanrı’nın meşhedişi kaleleri yıkıp boyunduruğu kırar. İsa’nın İsmi duvarları yıkar. Övgü ve tapınmayla O’nun İsmini yücelttikçe ve yüreklerimiz yaratıcımıza ezgiler söyledikçe yaşamlarımızdaki duvarların yıkıldığını görürüz. Bazı duvarlar kırılgandır ve kolay yıkılır diğerlerine ise sevinç çığlıklarıyla saldırmak gerekebilir. Bazı duvarlar ise o kadar kalındır ki dinamitle ancak yıkılabilir.

Bazı duygusal duvarlar daha az acı hissetmek için bina edilmiştir. Böylelikle sevgi daha az bir riskle alınabilsin. Aslında, çoğu duvar içsel varlığımızın sevgiyi almasını engeller. Ama kilise övgü ve tapınma sayesinde duvarların yıkılmasıyla yeniden yapılanır. Doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçle dolu güçlü bir kilise olarak yeniden yapılanırız. Sevinçle haykırın çünkü duvarlarınız yıkılıyor!

Paylaş