Takip Edin

 Paylaş

Sadık Dostluk

… Saul oğlu Yonatan’ın yüreği Davut’a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi…. Yonatan, Davut’a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı. — 1 Samuel 18:1, 3

Bu bir dostun sevgisi ve sadakatinin ne kadar harika bir örneğidir! Yonatan’nın babası, Kral Saul, İsrail’in Kralı olarak kendi yerini almak üzere meshedilmiş olan Davut’u öldürmeye çalışıyordu. Ama Yonatan, babasının tahtına olan yasal hakkını teslim etme pahasına olsa da, dostu Davut’a bağlı kaldı. Yonatan’ın Davut’la olan dostluğu ve tükenmeyen sadakati Davut’un hayatını kurtardı ve Tanrı’nın halkı için Tanrı’nın seçtiği kral olarak Davut’un hak ettiği yeri alması için gereken yolu hazırladı.

Günümüzde bir çok kişi Yonatan’ın yakın dostu Davut’a gösterdiği sarsılmaz sadakat ve sevgi hakkında çok az şey bilmektedir. Hatta insanlar Tanrı’nın şartsız sevgisi hakkında çok daha az bilmektedir — değişken zamanlarda ve fırtına gibi esen zorluk ve belirsizlik rüzgarlarının ortasında sapa sağlam kalan ve dayanan sevgi hakkında.

Her yerde insanlar böyle bir sevgiden kaynaklanan dostluklar aramaktadır. Ve dünyanın bu karışık ve belirsiz ortamında; Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla herbirimizin Tanrı’nın ta kendisiyle böyle bir ilişkiye sahip olması için bir yol açmıştır!

İsa şöyle dedi, “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur” (Yuhanna 15:13). Şöyle söyleyerek devam etti, “Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim” (Yuhanna 15:15). İsa, herkesi günahtan ve Şeytan’ın pençelerinden fidyeyle kurtarmak üzere yeryüzüne gönüllü olarak gelip hayatını feda edince, bir insanın bilebileceği en büyük dostluğu başlattı. İsa’nın bu şartsız sevgi gösterisi, insanın dostu olmak için adanmışlığını tamamen kanıtlamıştır.

Kutsal Kitap, İsa’nın kardeşten daha yakın olan dost olduğunu (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:24) ve Mesih’te, bizleri Tanrı’nın yüce sevgisinden hiçbir şeyin ayıramayacağını (Romalılar 8:39) söyler . Yaşamın fırtınalarının ortasında esenlik, huzur ve dinlenme bulmak için gideceğimiz Sevgili Dostumuz İsa’dan başka güvenli bir yer yoktur.

Dostlarımızı çok dikkatle seçmemiz gereken bir zamanda yaşıyoruz. Kimleri izlediğimiz konusunda çok hikmetli olmalıyız. İyi haber şu ki, İsa’yı izleyebilirsiniz. O sonuna dek sadık bir dost olacaktır. O sahip olabileceğiniz en güvenilir ve sadık dost olacaktır. O, yerine getirmek için, bütün sözlerinin arkasında durur.

İsa Mesih’i kişisel Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul ederek bu dostluğu başla-tabilirsiniz. O’na Sözü aracılığıyla yaklaşarak ve O’nun eşsiz paydaşlığını arzulayarak bu dostluğu ve ilişkiyi durmaksızın devam ettirebilirsiniz. O’na yaklaşırsanız, O’da size yaklaşır (Yakup 4:8).

İsa’yı daha iyi tanımak O’na daha çok güvenmektir. İsa hakkında ve O’nun size olan sevgisi hakkında ne kadar çok bilirseniz, O’nun sadakatine o kadar çok yaslanırsınız ve O’nu en sevgili dostunuz olarak kucaklarsınız.

Paylaş