Takip Edin

 Paylaş

Yüreğin Açlığı ve Tanrı’nın Armağanı

İsa, “Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. — Yuhanna 6:35

Adem günah işlemeden önce, Tanrı’yla birlikte yürüyordu ve konuşuyordu. Adem’in Tanrı’yla kişisel bir ilişkisi vardı.

Fakat Adem günah işleyince, ruhu Tanrı’ya yabancılaştı, yani Tanrı’dan ayrıldı.

O günden beri, bu dünyada doğan her insanın yaşamında, bir yürek açlığı, ruhsal bir açlık vardır.

Bu yürek açlığı tatmin etmesi için insanı bir şeyler aramaya yöneltir. Bazıları dünyasal şeyleri elde etmeye çalışır. Bazıları bu dünyanın sahte dinlerine bakar. Ama Tanrı’dan başka hiçbir şey bu yürek açlığını tatmin edemez.

Bu yürek açlığı insanı çeşitli şeylere yönetse de, İsa Mesih’i bulduğunda tatmin edilmiş olur. İnsan Rab İsa Mesih’le tanıştığında ve sonsuz yaşamı alarak yeniden doğduğunda, Tanrı’nın çocuğu olur. Artık Tanrı’yla bir ilişkisi vardır! Tanrı’yla paydaşlık kurabilir! Yüreğinin açlığı tatmin olmuştur!

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. — Romalılar 6:23

Tanrı insanlarla onların ruhları aracılığıyla iletişim kurar.

Tanrı’nın Sözü daha önce Müjde’yi duymamış olan bir günahkara duyurulduğunda ve o kişide bir suçluluk oluştuğunda, bu fiziksel bir duygu değildir — ya da mantıksal bir şey değildir, çünkü o kişi hiçbir şey anlamayabilir — derinlerde olan içsel bir şeydir. Tanrı Ruh’u Tanrı Söz’ü aracılığıyla o günahkarın ruhu ile iletişim kurmaktadır!

Kişi Tanrı’nın çağrısına ve Müjde’ye karşılık verdiğinde, ruhu yeniden doğar. Sonsuz yaşamı almasıyla birlikte ruhu yeniden yaratılır.

Sonsuz yaşama sahip olmak bu yaşamda olan en mucizevi olaydır. Buna Yeniden Doğmak denir. Buna yeni yaratılış denir. Bu, gerçekte, Tanrı’nın kendi doğasını, varlığını ve özünü bizim ruhlarımıza aktarmasıdır.

İkinci Korintliler 5:17 ve 18 de bu açıklanmıştır.

Yeni Doğuş aslında Tanrı’nın bir insanı ruhsal olarak doğurmasıdır. Bu ani doğum, bedende ve canda değil, ama insanın ruhunda gerçekleşir! İnsanın ruhu Tanrı’da yeni, mucizevi bir yaratılışı olur!

Şu sözleri ikrar edin:

Ben İsa’ya geldim. Bundan dolayı, hiçbir zaman acıkmam. İsa’ya iman ediyorum. Bundan dolayı, Hiçbir zaman susamam. Tanrı’yla ilişkim var. O benim Babamdır. O’nunla paydaşlığım vardır. Yüreğim tatmindir! Mesih’te yeni, mucizevi bir yaratılışım. Tanrı bana sonsuz yaşam armağanını verdi. Kendi doğasını, varlığını ve özünü benim ruhuma aktardı. Yaşamda başarılı olmak için gereken herşey benim ruhumda mevcuttur.

Paylaş