Takip Edin

 Paylaş

Bağışlanma ve Şifa

“Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren” — Mezmur 103:3

Yasa’ya aykırı davrandıklarında İsrailoğullarının üzerine hastalık geldi. İtaatsizliklerinin bağışlanması hastalıklarının da iyileşmesi anlamına geliyordu.

Israiloğulları yanlış yaparak antlaşmalarının koruması altından çıkınca sıkıntılar baş-larına gelmeye başladı (Mezmur 107:11,17,18). Ama Rab’be yakardıkları zaman, “...RAB kurtardı onları dertlerinden. Sözünü gönderip iyileştirdi onları, kurtardı ölüm çukurundan.” (Mezmur 107:19,20).

Biz daha iyi olan antlaşmamız altında korumaya sahibiz, ama kendimizi antlaşmamızdaki koruma altından çıkarmamız da mümkündür.

Tanrı’ya gerektiği gibi itaat etmezsek ya da yapmamamız gerekeni yaparsak, Tanrı’nın korumasından, antlaşma altında sahip olduğumuz korumadan, çıkabiliriz ve düşmanın saldırılarına maruz kalabiliriz. Eğer kendimizi bu durumda bulursak, tövbe etmeliyiz ve kendimize çeki düzen vermeliyiz.

“İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.” — Yeşeya 53:3-5

Cesaretle söyleyebiliriz ki acı ve ızdırap veren kanser ve diğer lanet hastalıklardan dolayı acı çekmemiz Babamız Tanrı’nın isteği değildir. Tanrı’nın isteği iyileşmemizdir!

Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü şifa bizim için Yeni Antlaşma altında sağlanmıştır.

Yeşeya 53. bölüm bize gelecek olan Mesih’in çok etkili bir resmini çizer. Bu bölüm günümüzde kilisenin karşısına çıkan günah ve hastalık sorunlarına değinir.

Tanrı insanın ruhuyla ve canıyla ilgilenmekle kalmadı, bedeniyle de ilgilendi. Tanrı suçlarımızı ve günahlarımızı İsa’ya yükledi—ve İsa bunları taşıdı. Tanrı hastalıklarımızı ve rahatsızlıklarımızı İsa’ya yükledi—ve İsa bunları taşıdı.

Neden? Bunlardan özgür olalım diye!

Şu sözleri ikrar edin:

Tanrı suçları bağışlar. Tanrı hastalıkları iyileştirir. Sözünü gönderip beni iyileştirdi. Beni yıkımdan kurtardı. İsa Mesih, Tanrı Kuzusu, ben taşımayayım diye günahlarımı ve suçlarımı taşıdı. Ben taşımayayım diye hastalıklarımı ve acılarımı da taşıdı. İsa’nın sayesinde, özgürüm. O’nun yaralarıyla şifa buldum!

Paylaş