Takip Edin

 Paylaş

Yeni İçeri, Eski Dışarı

Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım. — Yeşaya 43:19

Yeni yıla girerken, Tanrı’nın hayatlarımızda yapacakları hakkında büyük beklen-tilerimiz olmalıdır. Tanrı gördüklerimize göre değil imanla yaşamamızı istiyor (2. Ko-rintliler 5:7). O’nu sadece iman hoşnut eder (İbraniler 11:6). O zaman iman nedir?

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. — İbraniler 11:1

Yeni Yılda Tanrı’nın sizin için hazırladıklarını doğal gözlerinizle göremiyor olabilirsiniz, ama imanla yaşamalı ve harika bir yıl olacağına dair Tanrı’ya güvenmeli-siniz. İman basitçe Tanrı’nın vaatlerine dayanarak iyi bir beklenti içinde olmaktır ve Tanrı’nın yapacağını söylediklerini yapacağına inanmaktır.

Kutsal Kitap bizim için harika vaatlerle doludur. Bunlar Mesih’teki mirasımız olarak Tanrı’nın lütfuyla bize verilmiştir. Ancak, bu vaatlerin gerçekleşmesi için Tanrı’ya karşı sarsılmayan bir imanımız olmalıdır. İmanla onlara sahip çıkmalıyız ve tamamen gerçekleşene kadar asla yılmamalıyız.

Girdiğim her yeni yılda, Tanrı’dan bana o yıl için bir söz, bir ayet ya da bir vaat vermesini isterim. Tanrı’dan gelen bu “Diri Söz” o yıl için hayatımı üzerine kuracağım sağlam temel olur. Tanrı’nın o yıl için bana verdiği yön doğrultusunda hedeflerimi belirlerim. Hedeflerimi yüksek tutarım, çünkü Tanrı’nın düşünceleri ve planları benimkilerden çok daha yüksektir (Tanrı’nın vaatleri her zaman bizim doğal beklentilerimizi aşar). Tanrı’nın hayatlarımızda yapmak istedikleri her zaman dilediğimiz ya da düşündüğümüzden çok daha fazladır (Efesliler 3:20). Bundan dolayı, yeni yıl için Tanrı’dan işittiğiniz zaman, hayatınızda daha fazla bereket ve artış görmek için imanla yaşamaya teşvik olursunuz.

“Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.” — Yeşaya 55:8-11

Haleluya! Rab sizin geleceğiniz için muhteşem planlar yapıyor ve harika şeyler düşünüyor. Sadece O’nunla fikir birliği yapın ve O’nu İyi Çobanınız olarak izleyin.

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. — 2. Korintliler 3:18

O hayatınızda YENİ BİR ŞEY yapmak üzere. Tanrı’yla YÜCELİKTEN YÜCELİĞE gidiyor olmalısınız. Bu demektir ki geriye değil ileriye adım atacaksınız. O’nun sizin için olan planı yeni yılda sizi görkeminin daha yüksek seviyelerine götürmektir — daha iyisi için büyümeniz ve değişmenizdir.

Tanrı büyütme işindedir (1. Korintliler 3:7). Yeni yıl için Tanrı’dan bir amaç edinin ve her alanda büyümek için Rab’be güvenin!

Paylaş