Takip Edin

 Paylaş

Tanrı’nın Yüreğine Sevinç Getirmek

“Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız'ın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?” — Matta 7:11

Ebeveyn olanlarımız her zaman çocuklarımıza yardım edip onları bereketlediğimizi biliriz. Eğer Tanrı’nın iyiliğinden çok daha düşük bir seviyede olan bizler çocuklarımız için bunu yapıyorsak, Göksel Babamız daha ne kadar O’ndan isteyenlere iyi şeyler verecektir? Tanrı’nın çocukları ve İsa Mesih’in ortak mirasçıları olan bizler Rab’bin bereketlerine sahibiz.

Süleyman’ın Özdeyişleri 10:22’de, “RAB'bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz” der. İmanlılar olarak, Rab’bi tanıdıkça canımız zenginleşir. Buradaki zenginlik kelimesinin tek bir anlamı vardır ve bu da maddi zenginliktir. Serveti, parayı, geliri ifade eden bir kelimedir. Bu ayeti şöyle de söyleyebiliriz: “Rab’bin bereketidir kişiyi maddi yönden zengin eden.” Dünyasal sistemin de getirdiği bir zenginlik vardır. Ancak dünyasal sistem çok canidir, ve getirdiği zenginlik çok dert katar. Siz Tanrı’nın çocuklarısınız. Göksel Babanız size dert katmayan bereketi dökmeyi arzular.

Bir fatura geldiğinde ilk sorunuz şu olmamalıdır, “Bunu nasıl ödeyeceğim?” İlk sorunuz şu olmalıdır, “Acaba Göksel Babam bu sefer bu ihtiyacı nasıl sağlayacak?”

Bazen insanlar sorar, “Eğer Tanrı’nın isteği her imanlının zenginleşmesiyse, neden birçok Hristiyan kardeş hala yoksulluk ve eksiklik çekiyor?” Çünkü canları bu gerçekle donatılmamıştır. Kutsal Yazıları anlayışları henüz Tanrı’nın bütün vaatlerini içerecek şekilde yenilenmemiştir.

3 Yuhanna 2’de, Tanrı Sözü her imanlı için maddi refahın Tanrı’nın bir bereketi olduğunu açıkça vaat eder: “Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum.” Gönenç refah, kalkınma ve zenginleşme anlamındadır. Canının zenginliği derecesinde zenginleşirsin — ve bu da Sözü anlayışının ve bu Söze itaatinin derecesinde olur. Tanrı Sözü, “Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz” der (1 Yuhanna 5:14-15).

Dualarınızda iman olması için Tanrı’nın isteğini bilmek çok önemlidir. Bir Tanrı adamı şöyle demiştir, “İman asla Tanrı’nın bilinen isteğinin üzerine yükselemez.”

Eğer bir şeyi almanızın Tanrı’nın isteği olduğunu bilmiyorsanız, onun için iman edemezsiniz. Bu bereketleri serbest kılan sadece Tanrı’yla bir antlaşmaya sahip olan değil, Sözü uygulayan olmaktır. Ama eğer Sözü bilmiyorsanız, nasıl Sözü uygulayan bir kişi olabilirsiniz? Sadece canınızın zenginliği seviyesinde, ya da Kutsal Yazıları anlayışınızın seviyesinde zenginleşebilirsiniz.

Kurtuluşun sizin için Tanrı’nın isteği olduğunu bilince, kurtuluş için imanınız olur. Şifanın sizin için Tanrı’nın isteği olduğunu bilince, şifa için imanınız olur. Zenginlikte Mesih İsa’da sahip olduğunuz her diğer vaat, her diğer bereket veya Tanrı’daki kurtuluşun sağladığı her diğer fayda gibidir.

Paylaş