Takip Edin

 Paylaş

2017 için Söz

- Pastör Güçlü Erman

1) 2017’de Değişim

   a) Sadece takvimde yeni bir yıla giriyoruz:

      i) Gerçek değişiklik ruhunda ve ağzında olmalıdır

      ii) Gerçek değişim için yüreğinin değişmesi gerekiyor

   b) Aslında yaşamının yönünü değiştiren kararların ve sözlerindir

      i) Yaşamına yön veren dümen dilindir – SÖZLERİNDİR

      ii) Takvim sayfasını çevirmek imanını etkinleştirmek için bir temas noktasıdır

      iii) Meshediş: İmanınla ve İman Sözlerinde etkinleşen Tanrı’nın Gücüdür

2) 2017 için Vizyon

   a) Kilise için Söz

Sıkı tutun! Pes etme! Gördüklerin ve işittiklerinden etkilenme! Durumlarla etkilenip hareket etme! Sarsılma!

Sıkı tutun! Sıkı tutun! Sıkı Tutun!

Tanrı’nın Sözüne sımsıkı tutun!

İnandıklarına sımsıkı tutun!

Tanrı’nın Vaatlerine sımsıkı tutun!

İman İkrarına sımsıkı tutun!

      i) Tanrı’nın Sözüne sımsıkı tutun! (Flp. 2:14-16)

14-16 Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.

14 Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın; 15-16 Öyle ki, hayat sözünü sıkı tutarak, dünyada ışıklar olarak, aralarında göründüğünüz eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız

      ii) İnandıklarına sımsıkı tutun! (İbr. 4:14)

14  Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

14 Onun için göklerden geçmiş olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, iman ikrarımızı sıkı tutalım.

      iii) Tanrı’nın Vaatlerine sımsıkı tutun! (İbr. 10:23)

      iv) İman İkrarına sımsıkı tutun! (İbr. 10: 23)

23 Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir.

23 Ümidimizin ikrarını sarsılmadan sıkı tutalım; çünkü vaat eden sadıktır;

   b) Senin için Söz

      i) Oruç tut ve dua et

      ii) Rabbi ara, özellikle bu hafta

      iii) Kutsal Ruh’tan vizyon, hedefler ve stratejiler almak için yılın başında zaman ayır ve bunları yaz ve tüm yıl boyunca ikrar et ve bunlara sımsıkı tutun

   c) Bu Yıl için Söz

Tanrı’nın İyiliğinin Yılı

Tanrı’nın iyiliğini sana göstereceği ve hayatında iyiliğini sergileyeceği bir yıl olacak, özellikle çevremizi saran her tür kötülüğün ortasında Tanrı’nın iyiliğini göreceksin

Tanrı’nın İyiliği 2 şekilde sergilenir

(1)Vermesiyle

(2)Bağışlamasıyla

Mez. 145:8-9

8 RAB lütufkâr ve sevecendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır, Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

Sef. 3:17

Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için, Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.

Rom. 2:4

Tanrı’nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? O’nun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?

Mez. 34:8

Tadın da görün, RAB ne iyidir, Ne mutlu (bereket) O’na sığınan adama!

Mez. 81:10

Tanrın RAB benim. Ağzını iyice aç, doldurayım!

Çık. 33:18-19

18 Musa, “Lütfen görkemini bana göster” dedi.

19 RAB, “Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim” diye karşılık verdi, “Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım.

Mez. 52:1

NİÇİN şerle övünürsün, ey zorba? Tanrı’nın inayeti (iyiliği) daimîdir.

Yak. 1:17

Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir.

Her iyi bağış (atiye, armağan) ve her mükemmel armağan, kendisinde değişiklik ya da döneklik gölgesi olmayan nurlar Babası'ndan, yukarıdan iner.

Rom. 8:28

Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Dua ve Peygamberliksel Beyan:

2Se. 1:11-12

11 İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. 12 Öyle ki, Tanrımız’ın ve Rab İsa Mesih’in lütfuyla Rabbimiz İsa’nın adı sizde yüceltilsin, siz de O’nda yüceltilesiniz.

11 Onun içindir ki biz de, Tanrımız sizi çağrısına lâyık saysın ve kendi iyiliğinin her tür iyiliğini ve iman işini kudretle tamamlasın diye, sizin için daima dua ediyoruz; 12 Öyle ki, Tanrımız ve Rabbimiz İsa Mesih'in inayetine göre, Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin ve siz O'nda yüceltilesiniz.

Paylaş