Takip Edin

 Paylaş

Size Şifa Veren RAB Benim

- Pastör Güçlü Erman

“Ben, Tanrınız RAB'bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar’a verdiğim [tam İbranice: izin verdiğim] hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim [izin vermeyeceğim]” dedi, “Çünkü size şifa veren RAB Benim.” — Mısırdan Çıkış 15:26

İsrailliler Kızıldeniz’i geçip kendi ülkelerine doğru yol almaya başlayınca, Rab bu sözleri konuştu ve kendisini Yahve-Rafa olarak tanıttı. Yahve-Rafa, “Doktorunuz benim,” ya da “Size şifa veren Rab benim.” demektir. Tanrı İsrailliler’e ya da Mısırlılar’a hastalık vermedi. İnsanları hasta eden bu dünyanın ilahı olan şeytandır. Yahve Şifa Veren olduğunu ilan eder!

Şifa Veren Mesih kitabının yazarı, F. F. Bosworth şöyle der, “Bu ad (Yahve-Rafa) kurtuluşumuzda ayrıcalıklarımızdan birinin şifa olduğunu bilelim diye verildi... Gerçek şu ki, Kızıldeniz’in geçilmesinden sonra, ki bu olay kesin bir şekilde kurtuluşumuzun bir simgesidir, Tanrı’nın verdiği ilk antlaşma şifa antlaşmasıdır. O zaman Tanrı Kendini doktorumuz olarak ilk kurtarıcı ve antlaşma adı Yahve Rafa, ‘size şifa veren RAB Benim’, adıyla tanıttı. Onlar için sadece bir vaat vermedi, ‘bir kural ve ilke’ koydu.’ (Mısırdan Çıkış 15:25)”

“Tanrınız RAB'be tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim.Ülkenizde kısır ve çocuk düşüren kadın olmayacak. Size uzun ömür vereceğim.” — Mısırdan Çıkış 23:25-26

İsrailoğulları antlaşmayı yerine getirdiği sürece aralarında hastalık yoktu. Antlaşmayı yerine getirdikleri sürece rahimde ölen bebek olmadı. Hiçbir bebek, hiçbir genç, hiçbir orta yaşlı erken ölmedi. Aralarındaki hastalıkların ortadan kalkmasıyla tüm yaşamlarını hiç hasta olmadan geçirdiler ve uykularında öldüler. Gitme zamanları gelince, çocuklarına el koyup onları kutsadılar, ayaklarını yataklarının içinde toplayıp ruhlarını teslim ederek evlerine gittiler.

Bunun bizimle ilgisi nedir? Tanrı şimdi de o zamanda olduğu gibi aynı Tanrı’dır! Kutsal Kitap Tanrı’nın hiç değişmediğini söyler. Tanrı Eski Ahit’te (Eski Antlaşma’da) günaha karşıydı, ve Tanrı Yeni Ahit’te de (Yeni Antlaşma’da) günaha karşıdır. Tanrı Eski Ahit’te (Eski Antlaşma’da) hastalığa karşıydı, ve Tanrı Yeni Ahit’te de (Yeni Antlaşma’da) hastalığa karşıdır. Tanrı Eski Antlaşma’da şifa sağladığı gibi Yeni Antlaşma’da da şifa sağlamıştır.

Şu sözleri ikrar edin:

Yahve-Rafa “size şifa veren Rab Benim” RAB’bimin adıdır. Yeni Antlaşma imanlısı olarak RAB’bimi severim ve O’na taparım. İsa hastalıkları benden uzaklaştırdı. Eğer geri dönmekte gecikirse, bütün günlerimi tamamlayıncaya kadar yaşayacağım!

Paylaş