Takip Edin

KİLİSE TARİHÇESİ

İstanbul Nehir Kilisesi, Tanrı’nın Kurucu Pastörler Güçlü ve Gülben Erman’ın yüreklerine koyduğu vizyonun bir ürünüdür. Kilise ve ona bağlı tüm hizmetler Türk Uyanış Hizmetleri (İngilizcesiyle – TRM) adı altında Elçisel hizmet kuruluşunun çatısı altındadır. TRM Tanrı’nın onların yüreklerine koyduğu vizyon, ateş ve amacın yerine getirilebilmesi için ABD’de 1999 yılında kurulmuştur. Tanrı onları İstanbul’a Elçisel bir çağrıyla şehrin kalbinde uyanış ateşini bu ülkeye ve ötesine taşıyacak bir kilise kurmak için gönderdi. 1999 Kasım’ında Taksim’de bir otelde uyanış toplantıları yapmaya başladılar. Bir kaç hafta içinde katılım 8’den 105 kişiye çıktı. Kilisenin ilk Pazar toplantısı 5 Aralık 1999 tarihinde gerçekleşti.

Kilise, Taksim civarında bir kaç farklı otelde toplandıktan sonra, şu anda bulunduğu yer olan Cumhuriyet Caddesi 175/6 Harbiye adresine Nisan 2000’de taşındı.

Ocak 2000’de, Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü (NKKE) “21. Yüzyıl için uyanışçılar yetiştirmek” amacıyla kuruldu. Bu enstitü Söz ve Ruh’un birleştirdiği bir eğitim merkezidir. Sunulan eğitimin amacı Tanrı Sözü’nü ve Kutsal Ruh’un Meshini öğrencilere aktararak her öğrencinin armağanlarını ve çağrısını keşfetmesini sağlamak, ve yaşamları için olan Tanrı’nın çağrısını yerine getirebilmeleri için onları donatmaktır. Enstitü iki yıllık bir eğitim müfredatı sunmaktadır. İlk yılı tamamlayanlara Birinci Yıl Başarı Sertifikası verilir. İkinci yılı tamamlayanlar da İkinci Yıl Diploması verilir.

Türk Uyanış Hizmetleri’nin TRM Medya adı altında televizyon ve internet yayıncılığı için hizmet veren bir medya hizmet kolu bulunmaktadır. Hizmet, Nakiye Elgün Sokak 56/2 Şişli adresinde bulunan ve TRM Medya hizmetinin ve Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü’nün hizmet sunduğu ikinci bir tesisi kullanmaktadır. Türk Uyanış Hizmetleri, Donat! Liderlik Eğitimi adı altında ve Türkiye çapında kilise önderlerine ve hizmet ekiplerine liderlik eğitimi sunan bir hizmet koluna sahiptir.

Türk Uyanış Hizmetleri var olduğu yıllar içinde bir çok kilise kurma hizmetine farklı seviyelerde destek olmuştur. Hem direk yeni kilise kurarak, hem de farklı yönlerden benzer projeleri destekleyerek kiliseler kurma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Türk Uyanış Hizmetleri, Tanrı’nın Egemenliğini öncelik alan çeşitli misyon hizmetleriyle duayla, finansal destekle ve kaynakları paylaşarak işbirliği yapmayı ilke edinmiştir ve gerçekleştirmektedir.

KİLİSE VİZYONU

En basit sözlerle, İstanbul Nehir Kilisesi’ni “Tanrı Sözü ve Uyanış Ruhu Hizmeti” olarak tanımlayabiliriz.

İstanbul Nehir Kilisesi’nin VİZYONU:

“Müjdeleme, donatma ve kiliseler kurma hizmetiyle Tanrı’nın Egemeliğine bir milyon canın geldiğini görmektir.”

İstanbul Nehir Kilisesi’nin MİSYONU:

  • Kiliseye uyanış getirmek ve Mesih’in bedenini hasat tarlasında çalışmak için harekete geçirerek son günlerde büyük hasatın toplanmasını sağlamaktır.
  • İmanlıları Tanrı Sözü ve Kutsal Ruh’un gücüyle donatarak tanrısal çağrılarında etkili ve verimli olmalarını sağlamaktır.
  • Kiliseler kurmak ve Efesliler 4:11 beş-yönlü hizmet çağrılarını Mesih’in bedeninde donatmaktır.

Yerel kilisemize verilen GÖREV doğrultusunda başarılı olabilmek için yaptığımız her şeyde şu üç önceliğe sahibiz:

  1. Müjdelemek
  2. Donatmak
  3. Kiliseler Kurmak